Taşcı, Cansu, ve Fatih Kahraman. 2021. “Yaşlı Mültecilerin Gündelik Yaşam Deneyimleri: İzmir Üzerine Bir Araştırma”. Göç Dergisi 8 (3):513-31. https://doi.org/10.33182/gd.v8i3.794.