Chagel, Meha, ve Asiye Akgün. 2023. “Mekân İlişkisinde Göçmenlik Ve Kültürel Kodlar: İstanbul Örneği”. Göç Dergisi 10 (1):119-43. https://doi.org/10.33182/gd.v10i1.820.