Adar, Aslı Şahankaya, ve Betül Urhan Çelik. 2023. “Türkiye’de Uluslararası Göç Ve Refah İlişkisi: Kitlesel Göçler Üzerinden Bir Değerlendirme”. Göç Dergisi 10 (1):101-18. https://doi.org/10.33182/gd.v10i1.826.