Çopuroglu, Özge. 2022. “‘Tüketen diaspora’: Göç, Ulusal Kimlik Ve Yemek İlişkisine Teorik Bir Yaklaşım”. Göç Dergisi 9 (3):423-33. https://doi.org/10.33182/gd.v9i3.835.