Çağlayan, Pınar. 2023. “Uluslararası İlişkiler Disiplininde Göç Araştırmaları: Türkiye’deki Doktora Tezleri Üzerine Bir Değerlendirme (2000-2021) ”. Göç Dergisi 10 (1):25-42. https://doi.org/10.33182/gd.v10i1.854.