Deniz, Taner, ve İnci Aksu Kargın. 2023. “Twitter’da Göçmen-Karşıtı Söylemlerin Yükselişi: Zafer Partisi Örneği ”. Göç Dergisi 10 (2):215–231. https://doi.org/10.33182/gd.v10i2.867.