Kahraman, F. Bilge. 2023. “Göçmenler Ve Sosyal Güvenlik: Türkiye’nin Bazı Avrupa Ülkeleri Ile İmzaladığı İkili Sosyal Güvenlik Anlaşmaları Üzerine Bir İnceleme ”. Göç Dergisi 10 (2):233–243. https://doi.org/10.33182/gd.v10i2.871.