Massey, D. S., Arango, J., Hugo, G., Kouaouci, A., Pellegrino, A. ve Taylor, J. E. (2014) “Uluslararası göç kuramlarının bir değerlendirmesi”, Göç Dergisi, 1(1), ss. 11-46. doi: 10.33182/gd.v1i1.546.