Kardeş, S., Banko, Çağla ve Akman, B. (2017) “Sosyal medyada Suriye’li sığınmacılara yönelik algı: bir sözlük değerlendirmesi”, Göç Dergisi, 4(2), ss. 185-200. doi: 10.33182/gd.v4i2.596.