Şan, M. K. ve Küçük, M. (2018) “Kentsel Yoksulluk, Göç ve Yoksulluğun Mekânsal Yoğunlaşması-Ayrışması”, Göç Dergisi, 5(2), ss. 185-204. doi: 10.33182/gd.v5i2.603.