Coşkun, B. ve Kılıç, T. (2019) “Sınır Kentlerindeki Suriyelilerin ve Yerleşik Halkın Güvenlik Algıları: Gaziantep, İzmir ve Szeged Örneği”, Göç Dergisi, 6(1), ss. 11-36. doi: 10.33182/gd.v6i1.623.