Güzel, B. (2021) “Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Düzensiz Gürcü Göçmenler ve Yerel Yönetim(siz)ler”, Göç Dergisi, 8(2), ss. 243-265. doi: 10.33182/gd.v8i2.704.