Yıldırım, M. (2021) “Uluslararası Göç ve Ulusal Güvenlik Bağlamında Türkiye’nin Sınır Dışı Politikalarının Göçmenler Üzerindeki Etkisi ”, Göç Dergisi, 8(2), ss. 311-326. doi: 10.33182/gd.v8i2.719.