Sayın, H. (2021) “Kaos ve Kozmos Arası Gelgitler : Kefernahum ve Kare Filmleri ile Arafta Göçmen Yaşamları Üzerine Bir Değerlendirme”, Göç Dergisi, 8(3), ss. 461-477. doi: 10.33182/gd.v8i3.740.