Eker, K. (2021) “Türk Sinemasında Düzensiz Göç: Tarihsellik Bağlamında bir Değerlendirme”, Göç Dergisi, 8(3), ss. 407-434. doi: 10.33182/gd.v8i3.745.