Çipe, K. (2021) “Ulusaşırı Türk Sineması”, Göç Dergisi, 8(3), ss. 383-405. doi: 10.33182/gd.v8i3.758.