Taşcı, C. ve Kahraman, F. . (2021) “Yaşlı Mültecilerin Gündelik Yaşam Deneyimleri: İzmir Üzerine Bir Araştırma”, Göç Dergisi, 8(3), ss. 513-531. doi: 10.33182/gd.v8i3.794.