Parin, S. ve Kılıç, A. R. (2022) “Türkiye’deki Suriyeli Göçmenlerin Girişimcilik Faaliyetlerinde Farklı Sermaye Biçimlerinin Rolü”, Göç Dergisi, 9(1), ss. 15-36. doi: 10.33182/gd.v9i1.801.