Admin (2022) “Front Matter”, Göç Dergisi, 9(1). Erişim adresi: https://dergi.tplondon.com/goc/article/view/816 (Erişim: 1Aralık2023).