Chagel, M. . ve Akgün, A. (2023) “Mekân İlişkisinde Göçmenlik ve Kültürel Kodlar: İstanbul Örneği”, Göç Dergisi, 10(1), ss. 119-143. doi: 10.33182/gd.v10i1.820.