Adar, A. Şahankaya ve Çelik, B. U. . (2023) “Türkiye’de Uluslararası Göç ve Refah İlişkisi: Kitlesel Göçler Üzerinden Bir Değerlendirme”, Göç Dergisi, 10(1), ss. 101-118. doi: 10.33182/gd.v10i1.826.