Çopuroglu, Özge (2022) “‘Tüketen diaspora’: Göç, Ulusal Kimlik ve Yemek İlişkisine Teorik Bir Yaklaşım”, Göç Dergisi, 9(3), ss. 423-433. doi: 10.33182/gd.v9i3.835.