Çağlayan, P. (2023) “Uluslararası İlişkiler Disiplininde Göç Araştırmaları: Türkiye’deki Doktora Tezleri Üzerine Bir Değerlendirme (2000-2021) ”, Göç Dergisi, 10(1), ss. 25-42. doi: 10.33182/gd.v10i1.854.