Hancıoğlu Aytaç, S. (2023) “Kültürlerarası Modeller Merceğinden Göç Yönetiminde Ebelik Hizmetleri”, Göç Dergisi, 10(1), ss. 73-100. doi: 10.33182/gd.v10i1.861.