Deniz, T. ve Aksu Kargın, İnci (2023) “Twitter’da Göçmen-Karşıtı Söylemlerin Yükselişi: Zafer Partisi Örneği ”, Göç Dergisi, 10(2), ss. 215–231. doi: 10.33182/gd.v10i2.867.