Kahraman, F. B. (2023) “Göçmenler ve Sosyal Güvenlik: Türkiye’nin Bazı Avrupa Ülkeleri ile İmzaladığı İkili Sosyal Güvenlik Anlaşmaları Üzerine Bir İnceleme ”, Göç Dergisi, 10(2), ss. 233–243. doi: 10.33182/gd.v10i2.871.