Şeker, B. D. (2023) “Doğal Afetlerin Göç Üzerindeki Etkileri: Depremler ve Türkiye ”, Göç Dergisi, 10(2), ss. 173–187. doi: 10.33182/gd.v10i2.875.