[1]
A. Tilbe ve K. Civelek, “Çatışma ve Göç Kültürü Modeli Bağlamında Göç Romanı Okuması: Yüksel Pazarkaya’nın Savrulanlar’ı”, Göç Dergisi, c. 5, sy 1, ss. 77-106, May. 2018.