[1]
M. K. Şan ve M. Küçük, “Kentsel Yoksulluk, Göç ve Yoksulluğun Mekânsal Yoğunlaşması-Ayrışması”, Göç Dergisi, c. 5, sy 2, ss. 185-204, Eki. 2018.