[1]
B. Coşkun ve T. Kılıç, “Sınır Kentlerindeki Suriyelilerin ve Yerleşik Halkın Güvenlik Algıları: Gaziantep, İzmir ve Szeged Örneği”, Göç Dergisi, c. 6, sy 1, ss. 11-36, May. 2019.