[1]
U. Sunata ve D. Ergül, “İstanbul İlçelerinin Nüfus Değişimi ve Kütük Bilgilerinin Analizi”, Göç Dergisi, c. 6, sy 1, ss. 37-72, May. 2019.