[1]
I. Sirkeci ve M. M. Yüceşahin, “Göç ve Koronavirüs: Nüfus Hareketliliği Verileri Üzerinden KOVİD-19 Salgınının Analizi”, Göç Dergisi, c. 7, sy 1, ss. 9-34, May. 2020.