[1]
O. Karan, B. . Çakır, ve E. . Kurtarır, “Hatay’daki Suriyeli Mültecilerin Girişimcilik Alanındaki Deneyimleri ve Mekânsal Faktörler”, Göç Dergisi, c. 7, sy 1, ss. 77-94, May. 2020.