[1]
M. Yıldırım, “Uluslararası Göç ve Ulusal Güvenlik Bağlamında Türkiye’nin Sınır Dışı Politikalarının Göçmenler Üzerindeki Etkisi ”, Göç Dergisi, c. 8, sy 2, ss. 311-326, Tem. 2021.