[1]
H. Sayın, “Kaos ve Kozmos Arası Gelgitler : Kefernahum ve Kare Filmleri ile Arafta Göçmen Yaşamları Üzerine Bir Değerlendirme”, Göç Dergisi, c. 8, sy 3, ss. 461-477, Ağu. 2021.