[1]
K. Eker, “Türk Sinemasında Düzensiz Göç: Tarihsellik Bağlamında bir Değerlendirme”, Göç Dergisi, c. 8, sy 3, ss. 407-434, Kas. 2021.