[1]
K. Çipe, “Ulusaşırı Türk Sineması”, Göç Dergisi, c. 8, sy 3, ss. 383-405, Kas. 2021.