[1]
C. Taşcı ve F. . Kahraman, “Yaşlı Mültecilerin Gündelik Yaşam Deneyimleri: İzmir Üzerine Bir Araştırma”, Göç Dergisi, c. 8, sy 3, ss. 513-531, Kas. 2021.