[1]
S. Parin ve A. R. Kılıç, “Türkiye’deki Suriyeli Göçmenlerin Girişimcilik Faaliyetlerinde Farklı Sermaye Biçimlerinin Rolü”, Göç Dergisi, c. 9, sy 1, ss. 15-36, Şub. 2022.