[1]
A. Şahankaya Adar ve B. U. . Çelik, “Türkiye’de Uluslararası Göç ve Refah İlişkisi: Kitlesel Göçler Üzerinden Bir Değerlendirme”, Göç Dergisi, c. 10, sy 1, ss. 101-118, May. 2023.