[1]
Özge Çopuroglu, “‘Tüketen diaspora’: Göç, Ulusal Kimlik ve Yemek İlişkisine Teorik Bir Yaklaşım”, Göç Dergisi, c. 9, sy 3, ss. 423-433, Kas. 2022.