[1]
P. Çağlayan, “Uluslararası İlişkiler Disiplininde Göç Araştırmaları: Türkiye’deki Doktora Tezleri Üzerine Bir Değerlendirme (2000-2021) ”, Göç Dergisi, c. 10, sy 1, ss. 25-42, May. 2023.