[1]
S. Hancıoğlu Aytaç, “Kültürlerarası Modeller Merceğinden Göç Yönetiminde Ebelik Hizmetleri”, Göç Dergisi, c. 10, sy 1, ss. 73-100, May. 2023.