[1]
M. F. Levendoğlu, “Turizm, Küresel İnsan Hareketliliği ve Kültürleşme”, Göç Dergisi, c. 10, sy 1, ss. 3-23, May. 2023.