[1]
A. Dursun, “Ergenlerin Gözünden Göç”, Göç Dergisi, c. 10, sy 1, ss. 59-71, May. 2023.