[1]
T. Deniz ve İnci Aksu Kargın, “Twitter’da Göçmen-Karşıtı Söylemlerin Yükselişi: Zafer Partisi Örneği ”, Göç Dergisi, c. 10, sy 2, ss. 215–231, Kas. 2023.