[1]
M. G. . Özerim, “Editör’den: Doğal Afetler, Göçler ve Sosyal Dinamikler”, Göç Dergisi, c. 10, sy 1, ss. 1-2, May. 2023.