[1]
F. B. Kahraman, “Göçmenler ve Sosyal Güvenlik: Türkiye’nin Bazı Avrupa Ülkeleri ile İmzaladığı İkili Sosyal Güvenlik Anlaşmaları Üzerine Bir İnceleme ”, Göç Dergisi, c. 10, sy 2, ss. 233–243, Kas. 2023.