[1]
B. D. Şeker, “Doğal Afetlerin Göç Üzerindeki Etkileri: Depremler ve Türkiye ”, Göç Dergisi, c. 10, sy 2, ss. 173–187, Kas. 2023.