Massey, D. S., J. Arango, G. Hugo, A. Kouaouci, A. Pellegrino, ve J. E. Taylor. “Uluslararası göç kuramlarının Bir değerlendirmesi”. Göç Dergisi, c. 1, sy 1, Temmuz 2014, ss. 11-46, doi:10.33182/gd.v1i1.546.